Hoe lid worden van de wandelclub "De Padstappers"

 

 

 
 

Lidgelden en Walking in Belgium 2018


Mogen we onze leden vriendelijk vragen dat ze het lidgeld voor 2018 zo spoedig mogelijk zouden regelen door middel van het bij dit Padstapperke gevoegde overschrijvingsformulier? Aan de hand van het bedrag dat u in de mededeling schrijft achter het voorgedrukt woord “lidgeld” kan het aantal familieleden (voor wie betaald wordt), afgeleid worden. Mocht dit aantal gewijzigd zijn ten opzichte van 2016, deel dan alstublieft zelf deze verandering mee in de rubriek “mededelingen”.
Het individueel lidgeld (1) voor 2018 wordt als volgt vastgesteld (wijzigt niet):

 
 
Aantal leden van het gezin op hetzelfde adres
Lidgeld per lid
Gezinstotaal
 
 
1
€ 15,00
€ 15,00
 
 
2
€ 15,00
€ 30,00
 
 
3
€ 12,00
€ 42,00
 
 
4
€ 12,00
€ 54,00
 
 
meer
€ 12,00 per pers. erbij
 
 

Lid zijn bij een vereniging heeft heel wat voordelen. Als lid van de vereniging bekomt men heel wat extra verzekeringen.
De club betaalt aan Wandelsport Vlaanderen de bijdrage voor pasgeboren kinderen waarvan de ouder(s) lid is (zijn), als deel van het geboortegeschenk. De ouders betalen dit lidgeld pas zelf vanaf het kalenderjaar waarin de peuter zijn tweede verjaardag viert. Voorbeeld: kind geboren in 2018, de ouders (leden) betalen zelf het lidgeld vanaf 2020.
Wie de wandelkalender “Walking in Belgium 2018” wenst te bestellen aan de gunstprijs van € 6,00 (2) kan dit doen voor 31 december 2017 en dit door via bijgevoegd overschrijvingsformulier € 6,00 over te schrijven. Deze gunstprijs is slechts geldig voor één boek per gezin. Een tweede boek per gezin kost € 8,00 (2). Na Nieuwjaar zal de Walking in Belgium in onze shop te koop worden aangeboden aan de prijs van € 8,00 (2).
Wenst u uw Walking in Belgium te laten thuisbezorgen, dan kost u dat € 8,00 (3) extra voor verpakkings- en verzendingskosten (vermeld dit duidelijk bij uw overschrijving).
Het over te schrijven bedrag kan het totaal zijn van (1), (2) en (3). Gelieve de mededeling klaar en duidelijk in te vullen.
Ophalen van je lidkaart 2018 en Walking in Belgium 2018
Half november mogen wij de kalenders en lidkaarten ophalen bij Wandelsport Vlaanderen. Met de Sinterklaastocht eind november kan je na het wandelen een bezoek brengen aan Jean-Pierre. Hij zal je lidkaart en Walking overhandigen indien je deze vooraf hebt betaald.


Formulieren van de mutualiteit voor het terugkrijgen van het lidgeld voor 2018

Ook in 2018 kan je genieten van een terugbetaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2018.
Na storting van de betaling van uw ledenbijdrage voor het jaar 2018 zult u samen met uw lidkaart 2018 een attest ontvangen om de tussenkomst van je ziekenfonds in de ledenbijdrage aan te vragen. Het attest is opgesteld door Wandelsport Vlaanderen en bevat de nodige informatie om de tussenkomst van uw ziekenfonds aan te vragen. Na het aanbrengen van uw kleefbriefje van uw ziekenfonds op het attest mag u het attest, zoals voorheen, bij het ziekenfonds indienen, doch pas na 1 januari 2018.
Indien u uw storting pas in het kalenderjaar 2018 doet, mag het attest uiteraard onmiddellijk ingediend worden.
Wij vragen met aandrang om uw lidgeld 2018 en eventuele WALKING 2018, via een overschrijving uit te voeren en hierop de namen van de leden waarvoor u de betaling verricht.
Zijn er in uw gezin leden waarvoor er géén attest van de ziekenkas nodig is dan dient u voor deze leden een afzonderlijke overschrijving te maken en te vermelden: "Attest Ziekenkas: NEEN" en de naam van de leden waarvoor u de betaling verricht.
Het cash betalen van uw ledenbijdrage en WALKING 2018 tijdens onze wandelingen wordt liefst vermeden omdat we niet in de mogelijkheid zijn om het (de) attest(en) aan te maken gedurende de wandeling.
De hierboven beschreven werkwijze laat toe om de hernieuwing van de ledenbijdrage en de WALKING 2018 vlot te laten verlopen. Bij onze eerste wandelingen van het nieuwe jaar 2018 wordt op deze wijze een overrompeling van aanvragen voor attesten ziekenfonds vermeden.
We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking om een snelle en correcte afhandeling van uw lidmaatschap 2018 mogelijk te maken. Wij hopen dan ook dat u de documenten (lidkaart(en) en attest(en)) en de WALKING 2018 persoonlijk zal komen afhalen op het secretariaat tijdens een van onze wandelingen, zodat verplaatsingen of portkosten de club bespaard blijven.
Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.


 

 

HOE AANSLUITEN ?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
- door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
- door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van
Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld 2016
Wat dient gemeld aan de secretaris (zie adres onder)?
Volgende persoonlijke gegevens zijn nodig: Uw naam, voornaam, man of vrouw, volledig adres, postnummer en gemeente, uw geboorteplaats en geboortedatum, e-mail adres, het nr. van uw tel. en/of GSM en uw rijksregister nummer.


Of u kunt het inschrijvingsformulier (klik) invullen.

Wijziging of aanvulling van uw gegevens


Gelieve iedere adreswijziging te laten weten aan het secretariaat. Momenteel staat Jean-Pierre in voor de verwerking van deze gegevens.
Zo wordt vermeden dat briefwisseling en/of club- en bondstijdschriften onbesteld terugkeren naar de afzender. Foutieve gegevens op uw lidkaart (naam, voornaam, adres of geboortedatum) dienen eveneens gemeld te worden aan de ledenbeheerder. Desnoods wordt er een nieuwe (aangepaste) lidkaart gemaakt.
Gelieve ook ieder nieuw of elke wijziging van telefoonnummer, GSM en/of
e-mailadres te melden aan Jean-Pierre (ledenbeheer@padstappers.be). Zo kunnen we u sneller en beter bereiken wanneer afspraken moeten geregeld of gewijzigd worden.

 
 

Start - Clubinfo - Ledeninfo - Kalender - Media - Uitslagen- Allerlei

 

gegroet